Comité organizador

Benito Fernández Rodríguez-Arango. Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Juan Busqué Marcos. Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Manuel José Mora Martínez. Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Gregorio Salcedo Díaz. IES La Granja de Heras.
Irene Díaz Casado. Grupo de Acción Local LEADER (Liébana).